Audyt ochrony danych osobowych

Ochrona danych osobowych - wdrożenie RODO Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

24 maja 2016 roku weszło w życie rozporządzenie UE, które zastąpi przepisy polskiej ustawy o ochronie danych osobowych. Czas na wdrożenie wymagań rozporządzenia mija 25 maja 2018 roku.

Rozporządzenie implementuje wiele zmian w podejściu do ochrony danych osobowych, między innymi:

· wprowadza obowiązek ochrony danych osobowych na etapie projektowania systemów informatycznych – privacy by design

· rozszerza obowiązki związane
z przetwarzaniem danych osobowych na przykład przez prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych, czy zmiany w zakresie sposobu i zakresu spełniania obowiązków informacyjnych względem osób, których dane są przetwarzane

PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY - AML

13 lipca 2018 weszła w życie nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Nowa ustawa przewiduje wiele zmian, między innymi:

- wprowadzono niższe limity dla transakcji gotówkowych,

- obowiązek zgłaszania przez podmioty do centralnego rejestru wszystkich właścicieli będących beneficjentami rzeczywistymi spółki.

Jeśli potrzebujesz profesjonalnej obsługi w zakresie tej ustawy w szczególności w zakresie wypełniania obowiązków podczas zawierania umowy z klientem, potrzebujesz stworzyć albo zaktualizować własny program lub chcesz przeszkolić pracowników  - skontaktuj się z naszym biurem.

SZKOLENIA I AUDYTY

  • Ochrona Danych Osobowych

  • Przeciwdziałanie Praniu Pieniędzy

  • Przeciwdziałanie korupcji

  • Zarządzanie konfliktami interesów

  • Prowadzenie rejestru korzyści majątkowych  ​

  • Whistleblowing​

  • Compliance  w organizacji